Bước 1 – Đặt hẹn trực tuyến

Bạn có thể đăng ký một cách an toàn từ phương tiện truyền thông xã hội, adwords, e-mail và trang web của bác sĩ.

Yêu cầu tư vấn 3D

Bước 2 – Tự chụp ảnh

Bạn có thể tạo 3D chính xác từ ảnh tự chụp chỉ trong vài giây và đặt lịch hẹn trực tuyến.

Yêu cầu tư vấn 3D

Bước 3 – Tạo ảnh 3D từ xa

Bác sĩ sẽ trình chiếu và thảo luận về các kết quả khả thi dựa trên mô phỏng 3D của bạn bằng cuộc gọi video hoặc trực tiếp tại phòng khám.

Yêu cầu tư vấn 3D